ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-01-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2027-12-31
เริ่ม 2023-01-31 08:00:00
สิ้นสุด 2023-01-31 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนวันประกาศผลการประกวด "ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์" จากเดิมวันที่ 23 ม.ค. 66 เป็นวันที่ 31 ม.ค. 66

เนื่องจากมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องใช้เวลาและความละเอียดในการตัดสิน เพื่อให้ได้ผลงานที่ตอบโจทย์และเป็นธรรมที่สุด ทางคณะผู้จัดประกวดจึงขอเลื่อนวันประกาศผลการประกวด

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-01-23
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-01-23
เริ่ม 2023-01-23 08:00:00
สิ้นสุด 2023-01-23 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศักราชใหม่กับว่าที่นิสิตทั้ง 44 คน ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ที่สมัครผ่านโครงการ Young Smart คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบที่ 2 ในปีการศึกษา 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-01-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-01-03
เริ่ม 2023-01-03 08:00:00
สิ้นสุด 2023-01-03 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn “Leaders in Innovation: การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย”

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-12-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-01-04
เริ่ม 2022-12-14 13:00:00
สิ้นสุด 2023-01-04 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

ข่าวประชาสัมพันธ์
UpDate จากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-12-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-12-09
เริ่ม 2022-12-09 08:00:00
สิ้นสุด 2022-12-09 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร “ทุนวิทยาทักษิณาเพื่อแผ่นดิน”

✅สำหรับน้อง ๆ ผู้ที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 💵เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด 👉สนันสนุนตลอดหลักสูตร 4 ปี 40,000 บาท

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-12-02
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-02-03
เริ่ม 2022-12-01 08:00:00
สิ้นสุด 2023-02-14 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี โรงเรียนควนขนุน

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-12-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-01-01
เริ่ม 2022-12-01 15:54:00
สิ้นสุด 2024-02-01 15:55:00

เขียนโดย ธีรเดช ใหญ่บก

นักวิชาชีพ
  2410

ข่าวประชาสัมพันธ์
IMK-TSU-UNAND Biannual Seminar 2022

14 December 2022 1:00 PM Online Webex Meeting

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-16
เริ่ม 2022-11-28 19:34:00
สิ้นสุด 2022-12-16 19:34:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาศครบรอบ 5 ทศวรรษ (50 ปี) วิทยาศาสตร์ ทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-11-17
เริ่ม 2022-11-17 08:00:00
สิ้นสุด 2022-11-17 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมรับฟังกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-20
เริ่ม 2022-11-18 08:00:00
สิ้นสุด 2022-11-18 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เสนอชื่อรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-01-31
เริ่ม 2022-11-14 11:26:00
สิ้นสุด 2023-01-31 11:26:00

เขียนโดย ฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

นักวิชาการ
  2100

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร แบบชุดวิชา Non-Degree 3 หลักสูตร

ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ และหลักสูตร ทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-30
เริ่ม 2022-10-26 16:09:00
สิ้นสุด 2022-11-30 16:09:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิดรับทั้ง 8 หลักสูตร ถึง 320 ที่นั่ง สมัครได้แล้ววันนี้

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-23
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-09-23
เริ่ม 2022-09-23 08:00:00
สิ้นสุด 2022-09-23 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 25 ตุลาคม 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-10-26
เริ่ม 2022-09-09 08:00:00
สิ้นสุด 2022-09-09 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพิชิตทุน Talent Mobility

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-01
เริ่ม 2022-08-31 13:00:00
สิ้นสุด 2022-08-31 15:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500