ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม First Meet ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. เพื่อพบปะพูดคุยกับ น้อง ๆ ที่ผ่าน TCAS1/1 และ TCAS1/2

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-11-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-11-29
เริ่ม 2023-12-02 15:13:00
สิ้นสุด 2023-12-02 15:14:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร BKK Internship Market

ระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร https://internship.bangkok.go.th/

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-10-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-06-30
เริ่ม 2023-10-25 07:40:00
สิ้นสุด 2024-10-25 02:04:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ของแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ”ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการและธุรกิจนวัตกรรม“

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-10-25
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-10-25
เริ่ม 2023-10-16 08:00:00
สิ้นสุด 2023-10-16 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 93.09 %

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-10-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-12-30
เริ่ม 2023-10-09 08:00:00
สิ้นสุด 2023-10-09 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ย้อมสีธรรมชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง กับคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ หน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-09-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-09-30
เริ่ม 2023-09-29 09:00:00
สิ้นสุด 2023-09-29 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิด 3 Step สมัครโครงการ Young Smart คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ

3 Step ง่าย ๆ เพียง คลิ๊ก-กรอก-อัพโหลด แล้วรอฟังผลพิจารณาได้เลย สมัครได้แล้ววันนี้ 7 หลักสูตร ถึง 320 ที่นั่ง

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-09-25
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-09-25
เริ่ม 2023-09-25 08:00:00
สิ้นสุด 2023-09-25 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดค่าเทอม 7 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ ตลอดหลักสูตร 4 ปี

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-09-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-09-22
เริ่ม 2023-09-21 08:00:00
สิ้นสุด 2023-09-21 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมชมผลงานวิจัย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU Innovation Fair 2023: 55 นวัตกรรมเด่นสู่การขับเคลื่อนสังคม ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-20
เริ่ม 2023-08-17 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-19 17:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน"สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566" ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-25
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-18
เริ่ม 2023-07-25 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-31 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจอง Zoom Meeting

การจองห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting สามารถจองผ่านระบบจองห้อง

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-06-29
เริ่ม 2023-07-03 16:36:00
สิ้นสุด 2024-06-07 16:36:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-03
เริ่ม 2023-07-03 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-03 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดส่งเอกสารรายงานปกป้อง ผศ./รศ. ประจำปี 2566

ช่วงระยะเวลาการจัดส่งเอกสารรายงานการปกป้อง ผศ./รศ.

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-12
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-31
เริ่ม 2023-06-12 09:01:00
สิ้นสุด 2023-08-31 12:04:00

เขียนโดย อรวรรณ หนูนุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2102

ข่าวประชาสัมพันธ์
นับถอยหลังโค้งสุดท้าย⚡️สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ⚠️สมัครกันเข้ามาได้แล้ววันนี้ ผ่านโครงการ Young Smart

📌สมัครได้แล้ววันนี้ผ่าน ลิ้งค์สำหรับสมัคร : https://sc.sci.tsu.ac.th/youngsmart/regist/?s=1

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-13
เริ่ม 2023-06-07 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-12 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.คณิดา สินใหม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-02
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-02
เริ่ม 2023-06-01 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-01 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมตัวให้พร้อม โอกาสมาแล้วของคุณมาแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิดรับนิสิตใหม่ รอบ 3 Admission เปิดรับถึง 8 สาขา วิชา 384 ที่นั่ง

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002