ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่าง”มโนราห์” ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น SCI ACL (Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-29
เริ่ม 2022-06-29 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-29 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565”

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-07-30
เริ่ม 2022-07-01 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-01 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดแล้ววิชาคนรุ่นใหม่ หัวใจรักโลก กับวิชา รักตัวเรารักษ์สิ่งแวดล้อม Love Me Love Environment

สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นปีที่ 1 รับ 500 คนเท่านั่น ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ทาง https://enroll.tsu.ac.th

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-24
เริ่ม 2022-06-24 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-24 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์ จะสนุกและมีสาระแค่ไหน ติดตามกันได้เร็ว ๆ นี้

เมื่อเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์ จะสนุกและมีสาระแค่ไหน ติดตามกันได้เร็ว ๆ นี้ โดย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น SCI ACL คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-14
เริ่ม 2022-06-14 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-14 08:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเช้าร่วมกิจกรรม “ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร”

ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง โดยจะพบกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 22 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง MF 1200

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-06-23
เริ่ม 2022-06-22 13:30:00
สิ้นสุด 2022-06-22 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ ระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

แนวทางปฏิบัติ กำหนดการและกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ ระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-07-15
เริ่ม 2022-06-07 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-04 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น.

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-05-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-18
เริ่ม 2022-05-18 14:54:00
สิ้นสุด 2022-05-20 14:54:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของบุคลากรสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-03-30
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-04-30
เริ่ม 2022-03-30 14:23:00
สิ้นสุด 2022-05-30 14:23:00

เขียนโดย ศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2106

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับนิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึก 2565 รอบ Portfolio Tcas1

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-12-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-01-10
เริ่ม 2021-12-22 14:15:00
สิ้นสุด 2022-01-10 12:00:00

เขียนโดย ศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2106