ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมรับฟังกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-20
เริ่ม 2022-11-18 08:00:00
สิ้นสุด 2022-11-18 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เสนอชื่อรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-01-31
เริ่ม 2022-11-14 11:26:00
สิ้นสุด 2023-01-31 11:26:00

เขียนโดย ฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

นักวิชาการ
  2100

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร แบบชุดวิชา Non-Degree 3 หลักสูตร

ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ และหลักสูตร ทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-30
เริ่ม 2022-10-26 16:09:00
สิ้นสุด 2022-11-30 16:09:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิดรับทั้ง 8 หลักสูตร ถึง 320 ที่นั่ง สมัครได้แล้ววันนี้

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-23
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-09-23
เริ่ม 2022-09-23 08:00:00
สิ้นสุด 2022-09-23 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 25 ตุลาคม 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-10-26
เริ่ม 2022-09-09 08:00:00
สิ้นสุด 2022-09-09 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพิชิตทุน Talent Mobility

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-01
เริ่ม 2022-08-31 13:00:00
สิ้นสุด 2022-08-31 15:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-10
เริ่ม 2022-08-10 14:55:00
สิ้นสุด 2023-08-10 14:55:00

เขียนโดย ฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

นักวิชาการ
  2100

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-07-22
เริ่ม 2022-07-22 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-22 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มบันทึกลายนิ้วมือ (Finger Scan) สำหรับนิสิตที่มีความจำเป็นใช้ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SC1 SC2 เพื่อทำโปรเจคนอกเวลาทำการ

ดาวน์โหลดได้แล้วตาม Qr code หรือลิ้งที่แนบไว้

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-18
เริ่ม 2022-07-18 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-18 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมืออาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร สร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-07-20
เริ่ม 2022-07-07 08:40:00
สิ้นสุด 2022-07-21 08:40:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดแล้วหลักสูตร Upskill–Reskill ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า เรียนฟรี !!! ตลอดหลักสูตร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ค. 2565 จำนวนจำกัด 40 คนต่อ 1 รายวิชา เริ่มเรียน สิงหาคม-ธันวาคม 2565 เรียนผ่านระบบออนไลน์ (วันเสาร์และอาทิตย์) จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร 210 ชั่วโมง ทฤษฎี 60 ชั่วโมง ปฏิบัติ 150 ชั่วโมง

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-08
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-08
เริ่ม 2022-07-08 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-08 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่าง”มโนราห์” ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น SCI ACL (Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-29
เริ่ม 2022-06-29 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-29 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565”

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-07-30
เริ่ม 2022-07-01 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-01 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดแล้ววิชาคนรุ่นใหม่ หัวใจรักโลก กับวิชา รักตัวเรารักษ์สิ่งแวดล้อม Love Me Love Environment

สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นปีที่ 1 รับ 500 คนเท่านั่น ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ทาง https://enroll.tsu.ac.th

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-24
เริ่ม 2022-06-24 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-24 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์ จะสนุกและมีสาระแค่ไหน ติดตามกันได้เร็ว ๆ นี้

เมื่อเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์ จะสนุกและมีสาระแค่ไหน ติดตามกันได้เร็ว ๆ นี้ โดย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น SCI ACL คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-14
เริ่ม 2022-06-14 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-14 08:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002