คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชนี เพ็ชร์รัตน์ นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ปีการศึกษา 2565

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
🌟 นางสาวพัชนี เพ็ชร์รัตน์
นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภายใต้ความร่วมมือของ 3 คณะ
🔴 คณะวิทยาศาสตร์
🔴 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
🔴 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
🎉 ได้รับทุน
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST)
ปีการศึกษา 2565

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500