คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัล Honorable Mention Graduate Student Oral Competition Award In Food Innovation Asia Conference 2022 Virtual conference

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
🌟ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว
นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภายใต้ความร่วมมือของ 3 คณะ
🔴 คณะวิทยาศาสตร์
🔴 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
🔴 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
🏆ได้รับรางวัล
Honorable Mention Graduate Student Oral Competition Award
In Food Innovation Asia Conference 2022 Virtual conference
16 - 17 June 2022, Bangkok, Thailand

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500