ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพิชิตทุน Talent Mobility

: 6 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
🎖“เตรียมพิชิตทุน Talent Mobility “🎖
📆 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
📍 ณ ห้องประชุม SC1218 พัทลุง /ห้องประชุม SC216 สงขลา
หรือผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
More ways to join :
🔴 Join from the meeting link
🔴 Join by meeting number
Meeting number (access code): 2559 619 1522
Meeting password: 123456
 
โดยขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนเข้าร่วม “เตรียมพิชิตทุน Talent Mobility“
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500