คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดี
 
ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้โครงการยกระดับนักวิจัย นักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Invention to Business (I-2B)
ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
เรื่อง กระบวนการปลูกฟ้าทะลายโจรคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดปริมาณแลคโตนรวมแบบมือถือ
 
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500