คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิดรับทั้ง 8 หลักสูตร ถึง 320 ที่นั่ง สมัครได้แล้ววันนี้

: 6 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิดรับทั้ง 8 หลักสูตร ถึง 320 ที่นั่ง สมัครได้แล้ววันนี้

 

  • - วท.บ.คณิตศาสตร์
 • - วท.บ.เคมี
 • - วท.บ.ชีววิทยา
 • - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • - วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • - วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • - วท.บ.ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
 • - วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 •  
 • รายละเอียดหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ E-book : https://anyflip.com/zfcnu/ufhh/
 •  

สมัครผ่าน 2 ช่องทาง คือ

 1. 1. สมัครตรงกับทางเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ ได้แล้ววันนี้ ผ่านโครงการ 4 โครงการ ดังนี้
 • - โครงการ Young Smart TSU รอบที่ 1