รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาชีววิทยา) คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อ่าน : 93

: 1 ปีที่แล้ว

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาชีววิทยา) คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

 1. 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร:
  ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาชีววิทยา) คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
 2. รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

  2. กำหนดรับสมัคร:ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

 3. 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน:
  วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

  4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 074-609-600 ต่อ 2500

 

รายละเอียดการสมัคร

 

🧾   ประกาศ.pdf 

 📝ใบสมัคร (PDF).pdf 

 

📰 ใบสมัคร (Word).doc 

 

 

 

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500