คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ่าน : 51

: 1 ปีที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาชีพ 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณสมบัติ :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาระงานโดยสังเขป :

รับผิดชอบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำและงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :

16,500 บาท

สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ทาง : https://ejob.tsu.ac.th

 

#สมัครงาน

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSU 

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

    slot koko







เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002