คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
อ่าน : 25

: 1 ปีที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

 

รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

สาขาวิชาเคมี

 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากการประกวดในงาน 

“Seoul International Invention Fair” (SIIF 2022) 

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

ผลงานวิจัยเรื่อง 

กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ด้วยฟิล์มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต

 

ร่วมกับทีมนักวิจัย

..ธนาภรณ์ รักการ

ดร.โอภาส ชูนุตร

ดร.นาริสา บินหะยีดิง

 

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSU #DEK66 #TCAS66 

#DEKTSU66 #เด็กทักษิณ66

#TSUEnterToWin

#ภารกิจรับนิสิต #มหาวิทยาลัยทักษิณ

    slot kilatเขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002