คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร “ทุนวิทยาทักษิณาเพื่อแผ่นดิน”

: 2 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัคร “ทุนวิทยาทักษิณาเพื่อแผ่นดิน”
สำหรับน้อง ๆ ผู้ที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด
สนันสนุนตลอดหลักสูตร 4 ปี 40,000 บาท
โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ทางคณะกำหนด
 
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
 
โดยสมัครผ่านครูแนะแนวโรงเรียนต้นสังกัด
สงวนสิทธิ์ให้โรงเรียนเสนอชื่อได้หลักสูตรละ 1 คน(โรงเรียนละ 9 คน)
 
ช่องทางสำหรับนักเรียนกรอกใบสมัครเพื่อนำส่งครูแนะแนว
Link : https://shorturl.asia/z6fEW
รายละเอียดโครงการและแบบนำส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (สำหรับครูแนะแนว)
Link : https://shorturl.asia/FVvzW
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002