การประดิษฐ์ “การ์ดนำเสนอและสรุปกิจกรรมประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality, AR)”

: 11 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์
“การ์ดนำเสนอและสรุปกิจกรรมประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality, AR)”
เลขที่อนุสิทธิบัตร 20427
วันขอรับอนุสิทธิบัตร 17 เมษายน 2562
ออกให้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
หมดอายุ ณ วันที่ 16 เมษายน 2568
    slot deposit pulsaเขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500