ทุนวิทยาทักษิณาเพื่อแผ่นดิน

: 2 เดือนที่แล้ว

🌻คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัคร “ทุนวิทยาทักษิณาเพื่อแผ่นดิน”
✅สำหรับน้อง ๆ ผู้ที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
💵เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด
👉สนันสนุนตลอดหลักสูตร 4 ปี 40,000 บาท
📈โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ทางคณะกำหนด
📆สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
โดยสมัครผ่านครูแนะแนวโรงเรียนต้นสังกัด
สงวนสิทธิ์ให้โรงเรียนเสนอชื่อได้หลักสูตรละ 1 คน(โรงเรียนละ 9 คน)
🔴ช่องทางสำหรับนักเรียนกรอกใบสมัครเพื่อนำส่งครูแนะแนว
Link : https://shorturl.asia/z6fEW
🟡รายละเอียดโครงการและแบบนำส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (สำหรับครูแนะแนว)
Link : https://shorturl.asia/FVvzW

#ทุนวิทยาทักษิณาเพื่อแผ่นดิน
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#TSU #DEK66 #TCAS66
#DEKTSU66 #เด็กทักษิณ66
#TSUEnterToWin
#ภารกิจรับนิสิต #มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูน้อยลง
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514