เลื่อนวันประกาศผลการประกวด "ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์" จากเดิมวันที่ 23 ม.ค. 66 เป็นวันที่ 31 ม.ค. 66
อ่าน : 112

: 1 ปีที่แล้ว

ประกาศจากคณะผู้จัดประกวด
"ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์"
เนื่องจากมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้ต้องใช้เวลาและความละเอียดในการตัดสิน
เพื่อให้ได้ผลงานที่ตอบโจทย์และเป็นธรรมที่สุด
ทางคณะผู้จัดประกวดจึงขอเลื่อนวันประกาศผลการประกวด
จากเดิมวันที่ 23 ม.ค. 66 เป็นวันที่ 31 ม.ค. 66
ประกาศผลผ่านช่องทาง
 
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002