คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการ TINT to University ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อ่าน : 80

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร
สาขาวิชาชีววิทยา

 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการ TINT to University ประจำปี พ.ศ. 2566
จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

 

โครงการวิจัยเรื่อง:
“การเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp. “

 

โครงการวิจัยเรื่อง:
“การพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายเตา Spirogyra sp. ด้วยการใช้เทคนิคการฉายรังสีแกมมาและนิวตรอน”

 

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500