คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขยายเวลารับสมัคร “ทุนวิทยา-ทักษิณาเพื่อแผ่นดิน” ถึง 10 มีนาคมนี้
อ่าน : 26

: 11 เดือนที่แล้ว


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขยายเวลารับสมัคร “ทุนวิทยา-ทักษิณาเพื่อแผ่นดิน”
สำหรับน้อง ๆ ผู้ที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด
สนันสนุนตลอดหลักสูตร 4 ปี 40,000 บาท
โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ทางคณะกำหนด
สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 นี้
ช่องทางการสมัคร : https://sc.sci.tsu.ac.th/youngsmart/regist/?s=6
รายละเอียดโครงการ : https://shorturl.asia/3lBbX

วิธีการสมัคร : https://shorturl.asia/0qwVi


#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#TSU #DEK66 #TCAS66
#DEKTSU66 #เด็กทักษิณ66
#TSUEnterToWin
#ภารกิจรับนิสิต #มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002