คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ”
อ่าน : 88

: 11 เดือนที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ”
มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002