คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิราพร ช่อมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
อ่าน : 66

: 10 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.จิราพร ช่อมณี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเรื่อง

“ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี”

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002