การเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus vitreolus) ด้วยวิธีผสมเทียมและการอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟัก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
อ่าน : 275

: 11 เดือนที่แล้ว

 

การเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus vitreolus)

ด้วยวิธีผสมเทียมและการอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟัก

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สนับสนุนงบประมาณโดย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

#สาระวิทย์

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002