คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Trends in Sciences
อ่าน : 46

: 9 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ 

อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร

สาขาวิชาชีววิทยา

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Trends in Sciences

Accepted date: 20 May 2023

ชื่อเรื่อง 

“Bioremediation of contaminated diesel

and bioelectricity generation using marine bacterial

consortium integrated with microbial fuel cell”

ทีมนักวิจัย

.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร : สาขาชีววิทยา

นางสาวปาณิศา มีชู : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นางสาวจันทร์จิรา ทิพย์รักษา : สาขาชีววิทยา

.

 

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002