คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Degraded and Mining Lands Management

: 4 เดือนที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:
Journal of Degraded and Mining Lands Management
ฐานข้อมูล Scopus Q4
Accepted date: 28 May 2023
ชื่อเรื่อง “Electricity production from palm oil mill effluent (POME)
through integration of microbial fuel cell and bilirubin oxidase-producing bacteria”
ทีมนักวิจัย
นางสาวจันทร์จิรา ทิพย์รักษา สาขาชีววิทยา
นางสาวปาณิศา มีชู สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
.
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#TSUEnterToWin
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002