คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.คณิดา สินใหม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์”

: 4 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

.

.

อ.ดร.คณิดา สินใหม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์”

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002