ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชุดประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ในกิจกรรม TSU CLUB FESTIVAL 2023
อ่าน : 83

: 8 เดือนที่แล้ว

❤️🙏🏼ขอแสดงความยินดีกับ น้องบาสตี้ นายพัชรพล เจ้าสาย นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลชุดประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ในกิจกรรม TSU CLUB FESTIVAL 2023

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514