นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรผลิตร่วมคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

: 3 เดือนที่แล้ว