นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตหลักสูตรผลิตร่วม คว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventor Award 2023”

: 3 เดือนที่แล้ว