มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างโครงการ
อ่าน : 59

: 6 เดือนที่แล้ว

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

  •     -  Data Analyst      :   1    อัตรา
  •     -  Data Engineer  :    1    อัตรา
  •     -  Data Scientist  :    1    อัตรา
  • 💰 อัตราค่าจ้าง เดือนละ  19,500 บาท
  • 🔔 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2566

 

 

 •  
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514