คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล หารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยพืชกัญชากับ ผู้ประกอบการผลิตกัญชาและสารสกัดจากกัญชา จากอเมริกา
อ่าน : 101

: 1 เดือนที่แล้ว

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ได้รับการพิจารณาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ให้เป็น ”ครูต้นแบบ นวัตกรศึกษาศาสตร์”

โดยจะเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

“ครูนวัตกรศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ”

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)

วันที่ 16 มกราคม 2567

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002