กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมออริจินแลป (OriginLab) และเอนด์โนต (EndNote) "
อ่าน : 51

: 2 เดือนที่แล้ว

การปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมออริจินแลป (OriginLab) และเอนด์โนต (EndNote)

 

 

        ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมออริจินแลป (OriginLab) และเอนด์โนต (EndNote) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของคณาจารย์ผู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพล๊อตกราฟ (รูปภาพ) ด้วยโปรแกรมออริจินแลป (OriginLab) และการเขียนอ้างอิงตามรูปแบบที่วารสารกำหนดด้วยโปรแกรมเอนด์โนต (Endnote) และเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC1220 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 วิทยาเขตพัทลุง และ Online ผ่านระบบโปรแกรม Cisco WebEX

https://citly.me/PWVro 
ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ 
https://forms.gle/4iuX7gmKgVcvMJNY8

 

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512