🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ช 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 💛อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล 🧪สาขาวิชาเคมี ✅ในโอกาสดำรงตำแหน่ง👩‍💼"#ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
อ่าน : 63

: 4 สัปดาห์ที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
สาขาวิชาเคมี
ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
มีมติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101)
อนุสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (110103)
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2566
#TSUพัทลุง #เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #SciDITSU #SciNEXT
#มหาวิทยาลัยทักษิณ #คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
#TSUEnterToWin #Admission #TSU #DEK67 #TCAS67
#DEKTSU67 #เด็กทักษิณ67 #มทษพัทลุง
#มอทักษิณ #ทักษิณพัทลุง
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002