เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา

: 1 ปีที่แล้ว

 โครงการดีดี เพื่อน้อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ "ทุนเพชรทานตะวันโดยที่ท่านสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อน้อง ที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบความเดือนร้อนในสถานการณ์ต่าง  ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์มดังต่อไปนี้

 

เพื่อแจ้งความจำนงการบริจาคทุนการศึกษา การบริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เลขที่บัญชี: 403-487220-3
 

จากนั้นส่งแบบจำนงและหลักฐานการโอนเงินมาที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

222 .2 .บ้านพร้าว .ป่าพะยอม .พัทลุง 93210

หรือ 

Email มาที่: science@tsu.ac.th
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

097-924-6630

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514