ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ทุนวิจัย
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-02
เริ่ม 2022-04-28 16:59:00
สิ้นสุด 2022-05-30 16:59:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514