มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าค่ายอบรมนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) รุ่นที่ 21
อ่าน : 30

: 2 ปีที่แล้ว

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าค่ายอบรมนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) รุ่นที่ 21  ที่ได้รับจากมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปี 2564 จำนวน  2 ทุน  ทุนละ 40,000 บาท
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
.
1.นายหัตวัส  ธีระกุล  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  จังหวัดสตูล
2.นางสาวนูรฮาฟีซา ดอเลอะ  โรงเรียนอัตตัรกียะอิสลามียะห์ (ทั่วไป) จังหวัดนราธิวาส
 
#scitsu
#sciconnect
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514