ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คว้ารางวัล "หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น"

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-04-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2035-04-03
เริ่ม 2024-04-03 08:00:00
สิ้นสุด 2024-04-03 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
5 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล คว้า 5 รางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva"

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-04-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2035-04-22
เริ่ม 2024-04-22 10:00:00
สิ้นสุด 2024-04-22 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุดา เธียรมนตรี และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลบทความระดับดี ผลงานวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการร้านอาหารข้าวแกงออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-04-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-04-10
เริ่ม 2024-04-08 10:00:00
สิ้นสุด 2024-04-08 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ 8 อาจารย์ ได้รับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-08
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2032-03-08
เริ่ม 2024-03-08 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-08 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
2 บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง"#ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-04
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-03-04
เริ่ม 2024-03-04 08:00:00
สิ้นสุด 2031-03-04 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ช 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 💛อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล 🧪สาขาวิชาเคมี ✅ในโอกาสดำรงตำแหน่ง👩‍💼"#ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-02-04
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-03-04
เริ่ม 2024-02-03 09:00:00
สิ้นสุด 2024-02-03 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ นิสิตหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-01-19
เริ่ม 2024-01-18 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-18 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล หารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยพืชกัญชากับ ผู้ประกอบการผลิตกัญชาและสารสกัดจากกัญชา จากอเมริกา

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-01-16
เริ่ม 2024-01-16 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-16 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 🎉ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาเคมี ✅ได้รับการสนันสนุนจาก Sakura Science Program (SSP) ⛩เข้าศึกษาดูงานที่ ✈️Faculty of Environmental Engineering The University of Kitakyushu 🇯🇵ประเทศญี่ปุ่น

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-05
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-12-05
เริ่ม 2024-01-05 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-05 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-12-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-12-22
เริ่ม 2023-12-22 08:00:00
สิ้นสุด 2023-12-22 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้า"รางวัลชนะเลิศ" ในโครงการ " เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 11 "

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-28
เริ่ม 2023-08-28 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-28 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตหลักสูตรผลิตร่วม คว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventor Award 2023”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-24
เริ่ม 2023-08-17 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-19 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรผลิตร่วมคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-10
เริ่ม 2023-08-10 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-10 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นเวทีโชว์งานวิจัยบน Highlight Stage มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-07
เริ่ม 2023-08-07 09:00:00
สิ้นสุด 2023-08-07 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้กิจกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านสังคมและวัฒนธรรม ในโครงการ “International Excursion Camp” เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-11
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-11
เริ่ม 2023-07-11 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-11 09:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002