ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้า"รางวัลชนะเลิศ" ในโครงการ " เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 11 "

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-28
เริ่ม 2023-08-28 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-28 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตหลักสูตรผลิตร่วม คว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventor Award 2023”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-24
เริ่ม 2023-08-17 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-19 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรผลิตร่วมคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-10
เริ่ม 2023-08-10 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-10 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นเวทีโชว์งานวิจัยบน Highlight Stage มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-07
เริ่ม 2023-08-07 09:00:00
สิ้นสุด 2023-08-07 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้กิจกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านสังคมและวัฒนธรรม ในโครงการ “International Excursion Camp” เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-11
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-11
เริ่ม 2023-07-11 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-11 09:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกิจกรรม "STSP Innovation Awards 2022"

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-10
เริ่ม 2023-07-07 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-07 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
เผยโฉมหน้า 13 ครูดีในดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-04
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-04
เริ่ม 2023-07-04 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-04 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิต ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ คว้า 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2023

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-19
เริ่ม 2023-06-19 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-19 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-16
เริ่ม 2023-06-16 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-16 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตสาขาวิชาเคมี คว้า 6 รางวัล จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-15
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-05-31
เริ่ม 2023-05-25 19:58:00
สิ้นสุด 2023-05-26 19:59:00

เขียนโดย นุรียา บินต่วน

นักวิทยาศาสตร์
  2310

เชิดชูเกียรติ
🌻คณะวิทยาศาสตร์ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 4 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 💛ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างมหาวิทยาลัยทักษิณ 🟢ประจำปีการศึกษา 2564-2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-05-23
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-05-23
เริ่ม 2023-05-23 08:00:00
สิ้นสุด 2023-05-23 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่าง ระดับส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-05-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-05-16
เริ่ม 2023-05-16 08:00:00
สิ้นสุด 2023-05-16 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-03-05
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-03-05
เริ่ม 2023-03-05 08:00:00
สิ้นสุด 2023-03-05 09:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 3 หลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น ในการประกวดแข่งขันโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 3 คณาจารย์ คว้ารางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 09:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002