ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2564

: 6 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2564  
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. 
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ที่ link https://shorturl.asia/ZALDN 

⌛ กำหนดการ ที่ link https://shorturl.asia/fQJd7
⌛ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ link https://forms.gle/hWfRYucQ5Th5hKPJ8

⌛ ดาวน์โหลด คู่มือ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ที่ link  https://shorturl.asia/PgsM7

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514