กำหนดวันรายงานตัว ฝึกซ้อม และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

: 6 เดือนที่แล้ว

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง กำหนดวันรายงานตัว ฝึกซ้อม และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
 
💎ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันที่รายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
วันที่ซ้อมใหญ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
วันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
 
 
💎ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันที่รายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
วันที่ซ้อมใหญ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
วันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รายละเอียดอื่นๆ จะประกาศให้ทราบภายหลัง
อ่านประกาศต่างๆ ได้ที่...
เขียนโดย ฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

นักวิชาการ
  2100