แนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ ระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

: 5 เดือนที่แล้ว

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่านมาเป็นทานตะวันช่อใหม่ แนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่มีดังนี้

17 มิ.. 65 ประกาศรหัสประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

20-24 มิ.. 65 นิสิตรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ผ่าน https://enroll.tsu.ac.th

27 มิ.. 65 

- นิสิตชั้นปีที่ 1 รายงานตัวเข้าหอพักนิสิต (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ)

- ประชุมผู้ปกครองนิสิต (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ)

- นิสิตชั้นปีที่ 1 พบรุ่นพี่สโมสรนิสิต (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ)

27 มิ.. - 4 .. 65 นิสิตใหม่เพิ่ม-ถอน รายวิชาผ่านออนไลน์

28 มิ.. - 3 .. 65 

- นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม TSU Seed (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ)

- นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ทานตะวันช่อที่ 46 

1 .. 65 กิจกรรมปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ)

3 .. 65 กิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ)

4 .. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

#Scitsu

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002