คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ ได้รับรางวัล Best presentation award (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

: 1 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ

.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์

สาขาชีววิทยา

ได้รับรางวัล Best presentation award  (Oral presentation) 

ในกลุ่ม International Conference (IC) 

สาขา Science and Technology 

หัวข้อ “Utilization of Water Hyacinth Weed as a Low Cost Substrate for Polyhydroxyalkanoates (PHAs) Biopolymer Production”

ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 9th National and the 7th International Conference on Research and Innovation Development for the Next Normal Society: Transition from the New Normal)

จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

 

 

#Scitsu

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002