ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565”

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน ของคณะวิทยาศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565” 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 11.30 น. 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

#ทานตะวันช่อที่46

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์ 

#SciConnect

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002