เมื่อเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่าง”มโนราห์” ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์

: 5 เดือนที่แล้ว

เมื่อเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่างมโนราห์ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์ กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ในฐานะผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

การรำมโนราห์และถ่ายทอดศาสตร์โนราสู่เยาวชนรุ่นหลัง

 ถูกถ่ายทอด โดย .ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

โดย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น SCI ACL (Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Link : https://fb.watch/dY1vGXIKCI/

#ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้

#SciACL

#Scitsu

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002