เปิดแล้วหลักสูตร Upskill–Reskill ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า เรียนฟรี !!! ตลอดหลักสูตร

: 4 เดือนที่แล้ว

เปิดแล้วหลักสูตร Upskill–Reskill ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า

เรียนฟรี !!! ตลอดหลักสูตร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 .. 2565 

จำนวนจำกัด 40 คนต่อ 1 รายวิชา

เริ่มเรียน สิงหาคม-ธันวาคม 2565

เรียนผ่านระบบออนไลน์ (วันเสาร์และอาทิตย์)

จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร 210 ชั่วโมง ทฤษฎี 60 ชั่วโมง ปฏิบัติ 150 ชั่วโมง

***สามารถสมัครเรียนทั้งหลักสูตร หรือ เลือกสมัครเรียนเป็นรายวิชาจาก 4 รายวิชา

1.การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) จำนวน 60 ชั่วโมง 

2.การนำเสนอภาพข้อมูล (Data Visualization) จำนวน 45 ชั่วโมง 

3.การวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Data Model and Business Intelligence Analytics) จำนวน 45 ชั่วโมง 

4.โครงงานรวบยอด (Capstone Project in Data Analytics for Customer Service Strategies) จำนวน 60 ชั่วโมง

สมัครเรียนแล้ววันนี้ที่ https://shorturl.asia/PAkMT หรือแสกน Qr-code

#UpskillReskill 

#SciTSUNondegree

#TSUNondegree

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์ 

#SciConnect

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002