ขอความร่วมมืออาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร สร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar

: 4 เดือนที่แล้ว

📢 ขอความร่วมมืออาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร สร้างโปรไฟล์ของท่านในเว็บไซต์ Google Scholar เพื่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีลำดับสูงขึ้น ด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics Ranking Web of World University) และใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลนักวิจัยเข้ากับผลงานวิชาการของตนเองในแหล่งวิชาการต่างๆ
📌ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดการกรอกข้อมูลดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้