แบบฟอร์มบันทึกลายนิ้วมือ (Finger Scan) สำหรับนิสิตที่มีความจำเป็นใช้ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SC1 SC2 เพื่อทำโปรเจคนอกเวลาทำการ

: 4 เดือนที่แล้ว

แบบฟอร์มบันทึกลายนิ้วมือ  (Finger Scan)

สำหรับนิสิตที่มีความจำเป็นใช้ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  SC1 SC2 เพื่อทำโปรเจคนอกเวลาทำการ

ดาวน์โหลดได้แล้วตาม QR-Code หรือลิ้งที่แนบไว้

link : https://shorturl.asia/407fp

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002