คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: BMC Zoology
อ่าน : 39

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สระแก้ว 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร : BMC Zoology

Accepted : 18th July 2022

Impact Factor : 2.773

ชื่อเรื่อง : Male reproductive cycle in a population of the endermic butterfly lizard, Leiolepis ocellata Peters, 1971 (Squamata: Agamidae) from northern Thailand

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์ 

#SciConnect

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002