แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 65

: 2 ปีที่แล้ว

✏️✏️การแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และ การนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ เป็นหน้าที่อันสำคัญขององค์กรทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนักถึงบทบาทที่ว่านี้มาตลอด WeTSU จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ให้กับสังคม ผ่าน #TSU Knowledge Sharing ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ความรู้ทางวิชาการ ให้เกิดความหลากหลายและเข้าถึงผู้คนในพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น

📚 มะพูด เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีลักษณะต้นคล้ายมังคุด หรือที่บางคนอาจจะคุ้นหูด้วยชื่ออื่นๆ เช่น ตะพูด จำพูด ปะพูด พะวาใบใหญ่ เป็นต้น ผลของมะพูดมีสรรพคุณแก้อาการไอ เจ็บ คอ ขับ เสมหะ เป็นยาระบายอ่อนๆ ในปัจจุบันมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนดอก ผล และเมล็ดมะพูด ออกมากมาย

📌 แต่ใครจะไปคิดว่านอกเหนือจากสรรพคุณทางยาแล้ว ในส่วน "ราก" ของมะพูด ก็พบว่าส่วนสกัดย่อยรากมะพูดเป็นแหล่งของสารที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางได้เช่นกัน

📚 "ปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดรากมะพูด"
Total Phenolic Content, Antioxidant and Antityrosinase Activities of Garcinia dulcis Root Extract
โดย อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง และฐิติยา ลูกแป้น

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ 👇
https://ph02.tci-thaijo.org/.../art.../view/241028/165481...

#คณะวิทยาศาสตร์
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500