ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนอัครศาสน์(มูลนิธิ) จ.นราธิวาส
อ่าน : 38

: 8 เดือนที่แล้ว

ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา (มูลนิธิ)วันที่-ตุลาคม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายบริการวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา(มูลนิธิ) จ.นราธิวาสน้องๆ ม.4 จำนวน 32 คน  ข้อมูลเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0c3259gzCkwGtC5q5pKupvWR3hoQfkToZXctDRpiVJGoahcjkj8R3JTMbqWe5ZUhgl&id=100076364858840&mibextid=Nif5oz
เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109