คณะวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 พร้อมให้คำมั่นพานิสิตทุกคนสู่การเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1

พร้อมให้คำมั่นพานิสิตทุกคนสู่การเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า

.

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30-16.00 น.

ณ ห้อง MF1200 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร

คณาจารย์จากแต่ละสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

พร้อมร่วมพูดคุยให้คำมั่นจะพานิสิตทุกคนสู่การเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า

.

ในวันเดียวกันนี้ยังมีกิจกรรมผู้ปกครองและนิสิตพบประธานสาขาวิชา

และอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน และแนะนำตัวอาจารย์ประจำสาขาวิชา

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002