💛สายใยผูกพัน🌻ทานตะวันเบ่งบาน🤟ส่งเหล่าทานตะวันช่อที่ 44 แยกย้ายกันไปเติบโตสู่🌍โลกกว้าง
อ่าน : 56

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

 

สายใยผูกพันทานตะวันเบ่งบาน ส่งเหล่าทานตะวันช่อที่ 44 แยกย้ายกันไปเติบโตสู่โลกกว้าง

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานทำ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566

 

โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

วิทยากรโดย อาจารย์จณิศาภ์ แนมใส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในกิจกรรมเดียวกันยังมี การเสวนา “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ สู่การทำงานในปัจจุบัน” 

โดย ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

งานเดียวกันนี้มีการประกาศผลรางวัลนิสิตดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล นิสิตชั้นปีที่ 4