🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล🎤เปิดเวทีระดมความเห็นบุคลากร🤟สร้างการมีส่วนร่วมสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและสำนักงานคณะ
อ่าน : 101

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล เปิดเวทีระดมความเห็นบุคลากรสร้างการมีส่วนร่วม
สู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและสำนักงานคณะ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.