2022-06-07
12:00
18:00
การจำหน่ายขยะบุญ ครั้งที่ 1 ในกิจกรรม : ขยะบุญ-รีไซเคิล : ฮาว ทู ทิ้ง 

กิจกรรมอื่น ๆ ในเดือน
การจำหน่ายขยะบุญ ครั้งที่ 1 ในกิจกรรม : ขยะบุญ-รีไซเคิล : ฮาว ทู ทิ้ง 

: 2 สัปดาห์ที่แล้ว

การจำหน่ายขยะบุญ ครั้งที่ 1 ในกิจกรรม : ขยะบุญ-รีไซเคิล : ฮาว ทู ทิ้ง 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล 

ในกิจกรรม : ขยะบุญ-รีไซเคิล : ฮาว ทู ทิ้ง 

ภายในโครงการ: Sci TSU Green Heart 

โดยขยะที่รับบริจาคมีดังนี้

1. ขวดแก้ว 

2. ขวดน้ำพลาสติก

3. กระดาษ

4. กระดาษลัง

5. กระป๋องอะลูมิเนียม

ทั้งนี้ทุกท่านยังสามารถบริจาคขยะรีไซเคิล ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (SC2)

รายได้จากการจำหน่ายขยะบุญทั้งหมดมอบให้น้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

#SciTSUGreenHeart

#Scitsu

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002