2022-06-09
10:00
12:00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คำนึงถึงความเท่าเทียมของทุกคน

กิจกรรมอื่น ๆ ในเดือน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คำนึงถึงความเท่าเทียมของทุกคน

: 2 สัปดาห์ที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
#คำนึงถึงความเท่าเทียมของทุกคน 
เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์
นำโดย ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
สำรวจจุดต่าง ๆ และมีการให้ตัวแทนนิสิตได้ทดลองนั่งวีลแชร์
หาจุดบกพร่อง และแก้ไข เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงทุกการเรียนรู้ในคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียม
 
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002